مناسبت ها
  • پنجم اسفند،روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک باد*روابط عمومی موسسه*...
مشاهده آرشیو
بازدید علمی گروه روانشناسی مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در تاریخ 12 بهمن ماه 95 از بیماران MS

 گروه روانشناسی مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در تاریخ 12 بهمن ماه 95 به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش اقدام به برگزاری بازدید علمی از بیماران MSیا فلج چند گانه که یک بیماری خود ایمنی و پیشرونده
17 بهمن 1395, 08:57
برگزاری آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 95 صبح روز جمعه مورخ 95/05/22 در مؤسسه لامعی گرگانی

 کل شرکت کنندگان آزمون در این مؤسسه 506 نفر بودند
23 مرداد 1395, 13:36
اهدا ابلاغ ریاست به جناب آقای دکتر مهدی مفتاح هلقی

 آقای احمدی ریاست محترم هیأت مؤسس و امنا لامعی گرگانی، آقای دکتر مهدی مفتاح هلقی را برابر موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت 4 سال به ریاست مؤسسه منصوب
30 خرداد 1395, 09:46
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017