مناسبت ها
مشاهده آرشیو
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 95

 دانشجویان ورودی 95 جهت دریافت کارت دانشجویی هوشمند به امور دانشجویی مراجعه نمایند.
14 اسفند 1395, 11:34
بازدید علمی گروه روانشناسی مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در تاریخ 12 بهمن ماه 95 از بیماران MS

 گروه روانشناسی مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در تاریخ 12 بهمن ماه 95 به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش اقدام به برگزاری بازدید علمی از بیماران MSیا فلج چند گانه که یک بیماری خود ایمنی و پیشرونده
17 بهمن 1395, 08:57
برگزاری آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 95 صبح روز جمعه مورخ 95/05/22 در مؤسسه لامعی گرگانی

 کل شرکت کنندگان آزمون در این مؤسسه 506 نفر بودند
23 مرداد 1395, 13:36
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017