مناسبت ها
03/1 1396

تاریخ شروع دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات 96/03/06 از طریق سایت سیستم جامع آموزشی می باشد.

دانشجویان میهمان برای دریافت کارت حضوراً به آموزش مراجعه نمایند.

توجه توجه!

به ساعت شروع جلسات امتحانی توجه شود، ملاک ساعت و تاریخ در کارت ورود به جلسه می­باشد.

 همراه داشتن کارت دانشجویی جدید به همراه کارت ورود به جلسه در تمام جلسات امتحان الزامی است.

  

قبل از دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم  96- 95 انجام مراحل ذیل الزامی است:

   - تکمیل فرم نظر سنجی اساتید از طریق سیستم جامع آموزشی

    - تسویه حساب کامل با واحد مالی

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017