مناسبت ها
10/4 1395

مدارك لازم جهت درخواست وام دانشجويي:

 

1- تكميل فرم شماره 1

2- تكميل فرم شماره 2 و تاييد آموزش

3- سپردن سند تعهد محضري با ضامن معتبر

4ـ ضامن الزاماً باید كارمند رسمی دولت باشد

5- فتوكپي شناسنامه و کارت ملی وکارت دانشجویی ازهر کدام یک برگ

6- كپي حكم كارگزيني ضامن

 

تذكرات:

1- دانشجويانيكه قبلا وام دريافت نموده اند فقط فرم شماره 2 را تكميل و ارائه دهند.

2- به دانشجويان ترم 5 به بالا و دو ترم متوالي مشروط، وام تعلق نميگيرد.

3- مهلت درخواست وام حداكثر تا 95/10/15 خواهد بود.

 

توجه: دانشجويان متقاضي وام جهت دريافت فرم شماره 1و2 به سایت موسسه مراجعه نمايند.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017